راهیان کنکور ارشد آی تی 90

سلام
سوالات ارشد سالهای 88و 89:

سراسری مهندسی کامپیوتر 89
سراسری فناوری اطلاعات 89
آزاد 89 مهندسی نرم افزار و معماری و هوش و آی تی و علوم کامپیوتر
سراسری مهندسی کامپیوتر 88
سراسری فناوری اطلاعات 88
سراسری علوم کامپیوتر 88
آزاد مهندسی کامپیوتر 88
آزاد فناوری اطلاعات 88

سرفصل ها:
سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر
سرفصل دروس کارشناسی ارشد گرایش نرم افزار

دفترچه ها:
دفترچه شماره یک ارشد دولتی 90
دفترچه شماره یک ارشد دولتی 89
دفترچه شماره 2 ارشد دولتی 89
دفترچه ارشد آزاد 89

مفید ها:
راهنمای آماری کنکور ارشد دولتی 88 کامپیوتر(تعداد سوالات ؛تعداد پذیرش و...)
پذیرش دانشگاهها در مجموعه دولتی آی تی 89 به تفکیک گرایش و دانشگاه
پذیرش ارشد دولتی هوش 89
مصاحبه با رتبه 21 آی تی 89 و منابع رتبه های 21و54و72و110 آی تی دولتی 89

کتابها:
504
شبکه تننباوم ترجمه فارسی برای دانشجویان پیام نور (311 صفحه)
طراحی الگوریتم دکتر قدسی قسمت 1
طراحی الگوریتم دکتر قدسی قسمت 2
طراحی الگوریتم دکتر قدسی قسمت 3
طراحی الگوریتم کرمن introduction to algorithm 2th
حل المسائل الگوریتم کرمن
حل المسائل فصلهای 1و2و3 الگوریتم نیپولیتان
حل المسائل هوش راسل
حل المسائل معماری مانو
حل المسائل معماری مانو2


اگه دفترچه ای ، کتابی ؛ چیزی خواستین در خدمتم

m.alavinejad@gmail.com
m.alavinejad@yahoo.com
گزارش تخلف
بعدی